Kontakt Lens Kullanım Alışkanlıklarının Oküler Yüzey ve Mikrobiyal Floraya Etkileri

alperen bahar, neşe Arslan, huri sabur

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 57-61
Atıf yapmak için : Arslan N, Bahar A, Sabur H. Effects of Contact Lens Wearing Habits on Ocular Surface and Microbial Flora. Selcuk Med J 2023;39(2): 57-61
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kontakt Lens Kullanım Alışkanlıklarının Oküler Yüzey ve Mikrobiyal Floraya Etkileri
, Vol. 39 (2)
Geliş Tarihi : 19.05.2023, Kabul Tarihi : 19.05.2023, Yayın Tarihi : 08.06.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;