Kontakt Lens Kullanım Alışkanlıklarının Oküler Yüzey Ve Mikrobiyal Floraya Etkileri

Kontakt Lens, Oküler Yüzey ve Mikroflora

Neşe Arslan,Alperen Bahar,Huri Sabur

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 57-61
Özeti

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Neşe Arslan, dışkapı eah Dışkapı EAH göz
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Arslan N, Bahar A, Sabur H. Effects of Contact Lens Wearing Habits on Ocular Surface and Microbial Flora. Selcuk Med J 2023;39(2): 57-61

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kontakt Lens Kullanım Alışkanlıklarının Oküler Yüzey Ve Mikrobiyal Floraya Etkileri, Araştırma makalesi,
, Vol. 39(2)
Geliş Tarihi : 19.05.2023, Kabul Tarihi : 08.06.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme