KONTAKT LENSLER: ENDİKASYONLARI, KOMPLİKASYONLARI VE KONTRENDİKASYONLARI

AHMET ÖZKAĞNICI, MEHMET OKKA, Süleyman Okudan

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 296-300
Kontakt lenslerin tarihçesi oldukça eskiılir. Ilk kez 16. yüzyılda Leonardo de Vinci ile başlaını.ş ve günümüze kadar çok aşamalar kaydenniştir. 1926 yılında skleral lens, 1942 yılında korneal lens, 1962 yılında hidrofilik lens ve 198011i yıllarda silikon lensler geliştirilmiştir. Kontakt lensler önceleri optik amaçla refraksiyon kusurlarının düzeltilmesnde kul-lanılirken daha sonraları kozmetik amaçla ve korncanın hastalıklarında tedavi amacı ile kullanılır duruma gelmiştir
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KONTAKT LENSLER: ENDİKASYONLARI, KOMPLİKASYONLARI VE KONTRENDİKASYONLARI
, Vol. 9 (2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;