Konversif Bozukluk Ve Hipoparatroıdizm (bir Vaka Nedenıyle)

Rahim Kucur,Ahmet Kaya,İshak Özkan,Nazmiye Kaya,M. Kemal Aktan

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 156-159
Özeti 8 yıldan beri konversif şikayetleri olan ve bu nedenle kliniğimize başvurarak yatırılan ve ileri tetkiklerinde bu olayın hipoparatroidizme bağlı hipokalsemi olduğu anlaşılan, Ca++ ve vit-D2 tedavisinden başarılı sonuç alınan yaka sunularak, konversif bozukluk ve hipoparatroidizin tartışıldı.

 

A case came tip the clinic showing conversive sympoms and she was ender treatınent accordingly for 8 years. Lazer it was found that the patient was actually suffering from hypoparathyroidism related hypocalcemia, Her treamıeni with vit-D2 containing Ca++ improved her condition considerably, fur-ther discussion 1rt !his case has been presented in this paper.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Rahim Kucur, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konversif Bozukluk Ve Hipoparatroıdizm (bir Vaka Nedenıyle), Araştırma makalesi,
, Vol. 5(2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme