Konya Alaeddin Darü'ş-Şifası Ve Darüş-Şifâ Medresesine Daır Bazı Belgeler

Yusuf Küçükdağ

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 320-327
Özeti Konya'da Anadolu Selçuklu Sultan' I. Alâeddin Keykubad (O. 1236)'m yaptırdığı darü'ş-Şifa, Osmanlı devrinde dc hizmete devam etmiş olup bugün, Adliye Sarayı'nın batı yönünde bulunan tek kubbeli küçük mescidi dışındaki bölümleri mevcut değildir (1).

 

Konya'da Anadolu Selçuklu Sultan 'I.Alaeddin Keykubad (O. 1236)' m yaptırdığı darü'ş-Şifa, Osmanlı devrinde dc hizmete devam ediyor bugün, Adliye Sarayı'nın batı yönünde bulunan tek kubbeli küçük mescidi bölümleri mevcut değildir ( 1).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yusuf Küçükdağ, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Alaeddin Darü'ş-Şifası Ve Darüş-Şifâ Medresesine Daır Bazı Belgeler, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme