KONYA ALAEDDİN DARÜ'Ş-ŞİFASI VE DARÜŞ-ŞİFÂ MEDRESESİNE DAIR BAZI BELGELER

Yusuf Küçükdağ

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 320-327
Konya'da Anadolu Selçuklu Sultan' I. Alâeddin Keykubad (O. 1236)'m yaptırdığı darü'ş-Şifa, Osmanlı devrinde dc hizmete devam etmiş olup bugün, Adliye Sarayı'nın batı yönünde bulunan tek kubbeli küçük mescidi dışındaki bölümleri mevcut değildir (1).
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KONYA ALAEDDİN DARÜ'Ş-ŞİFASI VE DARÜŞ-ŞİFÂ MEDRESESİNE DAIR BAZI BELGELER
, Vol. 6 (3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;