Konya Bolgesı Seker Fabrıkalarında (konya - Eregli Ilgin) 15 Kazalarının De6erlendırilmesı

Sezai Dikici,Tahir Kemal Şahin,Selma Çivi,Orhan Demireli

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 69-75
Özeti Konya Biilgesi 5.eker Fabrikalarrnda (Konya -Eregli - Ilgin) 1990-1991 yillarinda meydana gelen kazalartni incelemek ama•iyla 1992 yilinda yap-tigimtz bu araitirma, is kazasi ge•irmif 230 i§ci ve 4 kazasi gecirmemil 230 i§c.i olmak lizere toplam 460 erkek iizerinde kazasi ge•iren i§•ilerden ulacahilen 87 ici ile yiizylize ilverenle arasinda kazalarin olu§ nedenleri ve onlenebilirligi ko-nusunda gorialmesine ragmen. turn kazalaremn basil linlemlerle onlenehilecegi so-nucuna varilmunr.

 

In this study, we examined the occupational in-juries which had happened at years of 1990 and 1991 in sugar factories of Konya district (Konya-Ereg li-llgin). We investigated 230 workers who were subjected to an occupational injury and 230 workers who were not subjected to any occupational injuries from their registration cards. We in-terviewed with 87 workers who were available among these subjected ones. There were some dif-feren•ies between these 87 workers' registration card informations and their answers about the cause of occupational injuries. However, it is concluded that the greatest part of occupational injuries could he prevented by taking simple preventive measures.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sezai Dikici, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Bolgesı Seker Fabrıkalarında (konya - Eregli Ilgin) 15 Kazalarının De6erlendırilmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme