Konya Bölgesinde Abo Ve Rh Kan Gruplarının Sıklığı

Ümran Çalışkan,Haluk Yavuz,Hasan Koç,Dursun Odabaş

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 138-139
Özeti Selçuk Üniversitesi Eğitim. ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezinde, 1985-1990 yılları arasında, 35170 kişide bakılan kan gruplarının sıklığıincelendi. A grubu %45.06, B grubu %15.63, AB grubu %7.12, O grubu %32.21 oranında bulundu. Rh (+) kanların sıklığı %87.4, Rh (-) kanların sıklığı ise %12.6 olarak tespit edildi.

 

The distribution of ABO and Rh blood groups of 35170 people was evaluaied in the blood bank of Selçuk Üniversity Training and Research Hospital between 1985-1990 The frequencies of A, B, AB, O, Rh (+) and Rh (-) blood groups vere 45.06%, 15.63%, 7.12%, 3221%, 87.4% and 12.06%, respectively.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ümran Çalışkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Bölgesinde Abo Ve Rh Kan Gruplarının Sıklığı, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme