Konya Bölgesinde ABO ve RH Kan Gruplarının Sıklığı

HASAN KOÇ, HALUK YAVUZ, DURSUN ODABAŞ, ÜMRAN ÇALIŞKAN

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 138-139
Selçuk Üniversitesi Eğitim. ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezinde, 1985-1990 yılları arasında, 35170 kişide bakılan kan gruplarının sıklığıincelendi. A grubu %45.06, B grubu %15.63, AB grubu %7.12, O grubu %32.21 oranında bulundu. Rh (+) kanların sıklığı %87.4, Rh (-) kanların sıklığı ise %12.6 olarak tespit edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Konya Bölgesinde ABO ve RH Kan Gruplarının Sıklığı
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;