Konya Bolgesınde Hodgkın Hastalıgının Epıdemıyolojısı, Klınıgı Ve Hıstopatolojısı

Şamil Ecirli,Seyhan Dura,Alim Koşar,Hakkı Polat

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 185-188
Özeti Selcuk Universitesi Tip Fakaltesi Ic Hastalikian Anahihm Dali'nda 1988-1994 yillan arasinda takip edilen 29 Hodgkin Hasta (HH) =in alnig hasta retrospektif olarak incelendi. Ayni &Mem icerisinde takip edilen 435 malignite vakasi icinde Hodgkin hastaligi garairne sikligi % 6.6 idi. Erkek-Kadin ofani 1.41 'di. Kaditilarin y‘cq ortalamasi 41.3±12.7, erkeklerin ya4. ortalamasi 41.5±14.7 idi. Mikst se-tiller tip en sik rastlanan tipti ye hastalann cogu ileri evre idi. B gruhu semptomlar (atel, gece ter-lemesi, zaytf7ania) vakalarin % 1007inde vardi.

 

In this study, 29 patients with Hodgkin Disease (HD) were evaluated retrospectively between 1988 and 1994 in Selcuk University, Department of In-ternal Medicine. Among 435 malignant cases fol-lowed up in the same period, incidence of HD was 6.6%. MalelFemale ratio was 1.41. Mean age for women and men were 41.3±12.7 and 41.5±14.7 res-pectively. Mixed cellularity was the most common histologic type (75.86%) and most of the patients had high grade disease. B group symptoms (fever, night sweats, weight loss) were present in 100% of cases.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şamil Ecirli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Bolgesınde Hodgkın Hastalıgının Epıdemıyolojısı, Klınıgı Ve Hıstopatolojısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme