Konya Bölgesinde Yetışkınlerde Sakatlık Sebeblerı

Abdurrahman Kutlu,Recep Memik,Mahmut Mutlu,Necmettin Reis

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 119-122
Özeti 1979-1989 yılları arasında Konya Devlet Hastanesinde verilmiş olan Heyet raporları incelendi. Bunlardan sakatlık sebebi ile verilenler yardımı ile Konya Bölgesinde yetişkinlerdeki sakatlık sebepleri araştırıldı. Kas iskelet sistemi ile ilgili sakatlıkların ilk sarayı teşkil ettiği tespit edildi.

 

Doctors Commisions report: of the Konya State Hospital from 1979 to 1989 have been reviewed. Among these reports that have been prepared the cause of the disability were studied. And the causes of the disabilities were investigated in adults. Our findings showed that musculoskeletal System was the most effected part in disabilities.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahman Kutlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Bölgesinde Yetışkınlerde Sakatlık Sebeblerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme