KONYA IÇME VE KULLANMA SULARININ FİZİKSEL ÖZELLIKLERI

SELMA ÇİVİ, TAHİR KEMAL ŞAHİN, Orhan Demireli, Mustafa Mete

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 197-210
Konya il merkezindeki 25 kuyu suyunda yapılan incelemelerde turbidite ve renk limiti 5 birim olarak bulundu. Ca++ ortalama 58,63±3,13 düzeyinde (75 mg1 /den az) bulundu. Ca++ yönünden mevsimsel farklılık yoktu (p<0.05). 23 kuyuda Ca++ düzeyi normal limitin: altında idi. Mg++ ortalama 42,10±1,61 olarak bulundu. 18 kuyu suyunda normal limitlerde Alg++ vardı. Mevsimsel farklılık Mg++ için de gözlenmedi (p>0.05). Sertlik derecesi ortalama 32,09i-0.25 idi. Mevsimsel farklılık yoktu (p>0.05), pH derecesi ortalama 7,60i0,21 idi. Yaz mevsiminde suların bazik özellikleri artmakta idi (pc0.01 ve pc0,05).
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KONYA IÇME VE KULLANMA SULARININ FİZİKSEL ÖZELLIKLERI
, Vol. 6 (2)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;