Konya Içme Ve Kullanma Sularının Fiziksel Özellıklerı

Mustafa Mete,Orhan Demireli,Selma Çivi,Tahir Kemal Şahin

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 197-210
Özeti Konya il merkezindeki 25 kuyu suyunda yapılan incelemelerde turbidite ve renk limiti 5 birim olarak bulundu. Ca++ ortalama 58,63±3,13 düzeyinde (75 mg1 /den az) bulundu. Ca++ yönünden mevsimsel farklılık yoktu (p<0.05). 23 kuyuda Ca++ düzeyi normal limitin: altında idi. Mg++ ortalama 42,10±1,61 olarak bulundu. 18 kuyu suyunda normal limitlerde Alg++ vardı. Mevsimsel farklılık Mg++ için de gözlenmedi (p>0.05). Sertlik derecesi ortalama 32,09i-0.25 idi. Mevsimsel farklılık yoktu (p>0.05), pH derecesi ortalama 7,60i0,21 idi. Yaz mevsiminde suların bazik özellikleri artmakta idi (pc0.01 ve pc0,05).

 

In the study performed in Konya, 5 well-waters were examined about physical quality in three seasons (Spring, surnmer and auturnıe). We found the turbidity and colour of waters as 5 units. Mean level of Ca++ was 58.63±3,13 and mean level of Mg++ was 42,10±1,61. Mean hardness of water was 32.P9,25. There were na significant relations between Ca++ and Mg++ levels and hardness nj water and seasons (p>0.05). Mean degree of pil was 7,50±0,21. in the summer, basic quality of the water washigher than the other seasons (p<0.01 and p<0.05).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Mete, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Içme Ve Kullanma Sularının Fiziksel Özellıklerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(2)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme