Konya İl Merkezinde Akrabalık İlişkileri

İshak Özkan,Nazmiye Kaya,Said Bodur,Rahmi Kucur

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 151-156
Özeti Çalışma, S.Ü. Aile Araştırma ve Uygulama Merkezince, 1996 yılında, Konya il merkezindeki aile-akrabalık ilişkileri, akrabalarla görüşme sıklığı, yardımlaşma ve sorunları paylaşma durumunu belirlemek amacıyla yapıldı. Veriler, evli 539 kişiye 27 soruluk bir anket uygulanarak elde edildi ve Minitab ve Sx programlarında değerlendirildi. Görüşme sıklığı, yardımlaşma ve sorunlarını paylaşma gibi konulardaki akraba ilişkilerinde kadınlar ve erkekler arasında önemli farklılıklar saptandı.

 

This study was performed to determine relationships among relatives in Konya, by the Family Research Çenter of Selçuk University, in 1996. A questionnaire of twenty-seven questions applied to 539 married subjects. Significant differences were found betvveen male and female in frequency of contact, cooperation and support on overcoming problems in the family.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İshak Özkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya İl Merkezinde Akrabalık İlişkileri, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(3)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme