KONYA İLİ SAĞLIK OCAKLARI BÖLGELERINDE VE SELÇUK ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HASTANE PERSONELİNDE GUATR TARAMASI

AHMET KAYA, SELMA ÇİVİ, TAHİR KEMAL ŞAHİN, Ersin Eröktem, Mustafa Mete

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 149-155
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastane per-soneli, Konya ili merkez sağlık ocakları ve Çumra ilçesi Apa köyünde, 15 yaş üzeri kadın ve erkeklerde boyun paipasyonu ve anket yöntemi ile yapılan bu çalışmada, tiroid hiperplazisi sıklığı rf013.6 olarak bulundu. Kadınların %18,2'sinde, erkeklerin %6.96'sında tiroid hiperplazisi vardı. Konya içme ve kullanma sularında ortalama 12.5 6.25 mcg1L iyot bulunmasına rağmen, bölgemizcle guatr bir sorun olarak görülmektedir. Korunmada iyotlu tuz kullanılmasını önermekteyiz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KONYA İLİ SAĞLIK OCAKLARI BÖLGELERINDE VE SELÇUK ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HASTANE PERSONELİNDE GUATR TARAMASI
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;