Konya İlı Ve Çevresınden Gelen Hastalarda Kopro - Parazitolojik Inceleme Sonuçları

Naci Kemal Kırca,Nedret Albayrak

  •  Yıl : 1987
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 177-181
Özeti Bir kapro-epidemiyolojik araştırmaya katkıda bulunacağı düşüncesiyle Mayıs 1983 - Aralık 1984 tarihlerinde parazitoloji laboratuvarımıza gelen 3400 hasta dışkısı nativ preparasyon yöntemi ile barsak parazitleri yönünden incelenmiştir. 1356 hasta dışkısında %39.8 oranında bir veya birden fazla barsak parazitine rastlanmıştır. Parazitlerin %76.1'ini protozoonlar, %23.9'unu helmintler oluşturmaktadir.

 

3400 fecal specirnens were examined. in 1356 of these (%39.8) various parasites have been found, but 2044 (%60.2) specirnens showed no parasites. The prevalence of parasite species were as foilows: Protozoa and helrninthes %23.9.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Naci Kemal Kırca, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya İlı Ve Çevresınden Gelen Hastalarda Kopro - Parazitolojik Inceleme Sonuçları, Araştırma makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme