KONYA İLI VE ÇEVRESINDEN GELEN HASTALARDA KOPRO - PARAZİTOLOJİK INCELEME SONUÇLARI

Naci Kemal Kırca, Nedret Albayrak

  • Yıl : 1987
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 177-181
Bir kapro-epidemiyolojik araştırmaya katkıda bulunacağı düşüncesiyle Mayıs 1983 - Aralık 1984 tarihlerinde parazitoloji laboratuvarımıza gelen 3400 hasta dışkısı nativ preparasyon yöntemi ile barsak parazitleri yönünden incelenmiştir. 1356 hasta dışkısında %39.8 oranında bir veya birden fazla barsak parazitine rastlanmıştır. Parazitlerin %76.1'ini protozoonlar, %23.9'unu helmintler oluşturmaktadir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KONYA İLI VE ÇEVRESINDEN GELEN HASTALARDA KOPRO - PARAZİTOLOJİK INCELEME SONUÇLARI
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987, Yayın Tarihi : 30.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;