Konya kırsal alanında kocası yurt dışında çalışan kadınların ruhsal sorunları

SAİD BODUR, İshak Özkan, Hasan Herken, Sıtkı Karaca

  • Yıl : 1998
  • Cilt : 14
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 159-163
Bu çalışma Konya ili Kulu ilçesinin 3 köyü temel alınarak yapıldı. Köylerin rastgele yöntemle seçilen 5 sokağındaki tüm evli kadınlar, kocası yurt dışında olan 79 kadın ve eşi yurt içinde çalışan 90 kadın şeklinde iki grup olarak çalışmaya alındı. Her iki grup bazı demografik özellikler ve psikopatolojik belirti yönünden karşılaştırıldı. Kocası yurt dışında bulunan kadınların, diğer gruba göre psikolojik belirti gösterme oranı is-tatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sosyodemografik özelliklerin belirti gösterme ile ilişki saptanmadı. Bulgular "kocanın yurt dışında bulunmasının ruhsal belirti ortaya çıkması için yeterli bir sebep olduğu" kanısını des-teklemektedir. Bu da parçalanmış aileler sorununun hızla çözülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Konya kırsal alanında kocası yurt dışında çalışan kadınların ruhsal sorunları
, Vol. 14 (4)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998, Yayın Tarihi : 06.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;