Konya Ve Çevresınde Değışik Dermatozlar İçınde Yuzeyel Mantar Enfeksiyonlarının Insidansı

Hüseyin Endoğru,Alaalldin Atalık

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 87-90
Özeti Polikliniğimize müracaat eden 17.793 olgu içinde yüzeyel mikotik dermatozlar 2061 olgu olarak saman& (Tüm dermatozların 9,511.58). Bu yüzeyel mikotik dermatozların klinik şekilleri, yaş ve cinse göre dağılımı, tüm dermatozlara göre yüzde oranları Tablo 1, ve 111'de. gösterilmiştir.

 

Aınong the 17.793 cases that have applied to our rlinir,, only 2061 of the rrtirolir, dermatomyco-sis have been processed (The %11.58 of the whole). The clinic figures according to the age and 5.ex have been shown on table 1-11 and 111.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hüseyin Endoğru, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dematoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Ve Çevresınde Değışik Dermatozlar İçınde Yuzeyel Mantar Enfeksiyonlarının Insidansı, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme