Konya Yoresınde Dı$kı Kulturlerınde Escherıchıa Colı 0157:117 Susunun Sıklıgının Arastırılması Duygu Fındık*, Dr. Onur Ural*

Duygu Fındık,Onur Ural

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 221-223
Özeti Escherichia coli 0157:117 hemorojik kolit, he-nzolitik iiremi sendromu ye trombotik trom-hositopenik purpuraya eslik edehilen ye sorbitolli fermente etmeyen yeni tanimlanan hir patojendir. Bu calzymada 919 dub orneginde SMAC (Sorhitol Mac,Conkey Agar) kullamlarak sorbitolii fermente etmeyen mikroorganizma srkltgt ara§Prilmistir. Top-lam 15(%1.6) sorbitolii _temente etmeyen bakteri saptanmqur. Bu hakteriler icinde E. coli 0157.H7 supina rastlanmannshr. Bu bakterilerin (%0.8) nongroup E. coli 0157: H7, 6'sz (%0.6) proteus spp. ye 1'i %00.1 pseudomonas spp. olarak tanımlanmıştır.

 

Escheria coli serotype 0157:H7 is a recently re-cognized human pathogen associated with he-morrhagic colitis, hemolytic uremic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura. Sorbitol Mac Conkey Agar Medium (SMAC) permitted ready re-cognition of E. Coll 0157:H7 in stool cultures. In this study the frequency of non sorbitol fer-menting organisms was investiageted in 919 stool cultures by using Sorhitol Mac Conkey Agar (SMAC) medium. 15 (1 .6%) Non sorbitol fermenting strains were isolated. 0157:H7 species could not be isolated. The other nonsorhitol fermenting colonies were 8(0.8%) non group E. coli 0157:H7, 6(0.6%). Proteus spp 1(0_1%) Pseudomonas spp.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Duygu Fındık, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Yoresınde Dı$kı Kulturlerınde Escherıchıa Colı 0157:117 Susunun Sıklıgının Arastırılması Duygu Fındık*, Dr. Onur Ural*, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme