Konya Yöresinde Larenks Kanserlerinin Epidemiyolojik Görünümü

Ziya Cenik,Yavuz Uyar,Bedri Özer,Ersin Bulun

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 225-228
Özeti Larenks kanseri nedeniyle kliniğimize başvuran 134 hasta değerlendirildi. Larenks kanserlerinin etiyolojisinde rol oynayan faktörler ve lezyonum larenks içimdeki lokalizasyonu literatürle karşılaştırıldı.

 

134 patients admitted to our clinic with laryngeal cancer were evaluated. The factors that play a role in the etiology of laryngeal cancers and the localization of my lesion in my larynx were compared with the literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya Yöresinde Larenks Kanserlerinin Epidemiyolojik Görünümü, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme