Konya'da Kan Transfüzyonları Konusunda Halkın Bilgi, Tutum ve Davranışları

SELMA ÇİVİ, Zafer Budak

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 141-146
Kan verme olayında tek ve esas kaynak insandır. Kan veren kişilerle ilgili faktörlerin iyi değerlendirilmesi, kanın devamlı ve taze biçimde elde edilmesi için zorunludur. Konya'da yapılan bu çalışmada bir kişinin diğer bir kişiye kan verme isteği gençlerde ve erkeklerde önemli ölçüde fazla bulundu. Ayrıca kişilerin eğitim düzeyleri istemli kan vermeyi etkilemekte idi. Deneyimli kişilerde bu sosyal olaya katılım davranışı daha fazla idi (p <0.01).
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Konya'da Kan Transfüzyonları Konusunda Halkın Bilgi, Tutum ve Davranışları
, Vol. 5 (1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;