Konya'nın İçme-Kullanma Sularının Demır, Fluorür Ve Klorıür Yönünden Araştırılması

Mustafa Mete,Orhan Demireli,Selma Çivi,Tahir Kemal Şahin

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 258-266
Özeti Konya içme-kullanma sularını sağlık açısından değerlendirmek için toplam 25 kuyudan alınan su-larda demir, fluorür, klorür ve iyodür yönünden analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda klorür, fluorür ve iyodür miktarları standartlar içinde bulunmuştur. Demir miktarlarının ise yaz ve son-bahar aylarında azaldığı, ilkbahar aylarında ise mevsim yağışlarına bağlı olarak artığı saptanmıştır.

 

Analysis have been made regarding iron, fluorine, chlorine and iodine in water from the total of wells ta evaluate the Konya's drinking-utilizing water in respect tv health. At the result of analysis, chlorine, fluorine and iodine arnounts have been found proper to the standards. But it has been report-ed that the arnotınts of iron are decreased in surnmer and autumn and icreased in spring depending on the seasons rain.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Mete, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya'nın İçme-Kullanma Sularının Demır, Fluorür Ve Klorıür Yönünden Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme