KONYA'NIN İÇME-KULLANMA SULARININ DEMIR, FLUORÜR VE KLORIÜR YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

SELMA ÇİVİ, TAHİR KEMAL ŞAHİN, Orhan Demireli, Mustafa Mete

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 258-266
Konya içme-kullanma sularını sağlık açısından değerlendirmek için toplam 25 kuyudan alınan su-larda demir, fluorür, klorür ve iyodür yönünden analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda klorür, fluorür ve iyodür miktarları standartlar içinde bulunmuştur. Demir miktarlarının ise yaz ve son-bahar aylarında azaldığı, ilkbahar aylarında ise mevsim yağışlarına bağlı olarak artığı saptanmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KONYA'NIN İÇME-KULLANMA SULARININ DEMIR, FLUORÜR VE KLORIÜR YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI
, Vol. 6 (3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;