Konya'nın İçme-Kullanma Sularının Nitrit, Nitrat Ve Amonyak Yönünden Araştırılması

Mustafa Mete,Orhan Demireli,Selma Çivi,Tahir Kemal Şahin

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 190-196
Özeti Konya içme-kullanma sularını sağlık açısından değerlendirmek için toplam 25 kuyudan alman sularda nitrit, nitrat ve amonyak yönünden analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda içme ve kullanma sularında hiç bulunmaması gereken amonyak ve nitrit eser miktarda bulunmuştur. Bazı kuyularda ise nitrat oranı fazla çıkmıştır.

 

Analysis have been, made regarding nitrıte, nitrate and amonia in water from the total of 25 wells tv evaluate the Konya's dirnking-utilizing water in respect ta health. At the result of analysis, trace amount of nitrnite and arnrnonia have been found which shouldn't be find. In S011te wells nitrate ratio has been found abundant.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Mete, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konya'nın İçme-Kullanma Sularının Nitrit, Nitrat Ve Amonyak Yönünden Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(2)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme