Köpek Isırığına Bağlı Şiddetli Ağız Çevresi Yaralanmasının Erken Evre Tedavisi: Vaka Sunumu

Köpek Isırığıina Bağlı Yüz Yaralanmasının Tedavisi

Kamil Abdullaev,Evgeniy A. Vasilyev,David L. Safaryan,Ekaterina V. Orlova,Manish K. Yadav,Mikhail N. Bolshakov

  •  Yıl : 2019
  •  Cilt : 35
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 137-140
Özeti

Özet

Yüz bölgesinde meydana gelen hayvan ısırıkları ciddi defektlere yol açabilir. Kısıtlı vakalarda kopmuş parça iyi saklandığı ve hastayla beraber getirildiği  takdirde en iyi çözüm replantasyondur. Kalan vakalarda birkaç tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Klasik bir tedavi yöntemi olarak “tetikte bekleme” stratejisi, yaranın kendiliğinden iyileşmesine izin vermek ve ancak öyle rekonstrüksiyona başlamak olarak tarif edilebilir. Fakat iyileşmenin erken döneminde ileriye dönük rekonstrüksiyonu başlatmak, hızlı rehabilitasyonu sağlamaktadır. 

Bu çalışmada genç bir kızda köpek ısırığı sonrası perioral bölgede gelişen defektin erken dönemde başarılı rekonstrüksiyonu ayrıntısıyla tarif edilmiştir. Rekonstrüksiyonda anatomik, fonksiyonel ve estetik özellikler dikkate alınarak gerçekleştirildi. İleriye dönük rekonstrüksiyonun baş ve boyun cerrahisinde önemli bir yere sahip olduğuna inanmaktayız.

 

Abstract

Animal bites to the face can cause serious defects. In select cases when the avulsed part has been carefully preserved and brought-in with the patient, replantation may be the best solution.

In other cases, few strategies are present. The classical “watchful waiting” strategy to treat such patients could be described as letting the wound to heal and only then, initiate reconstruction. Wound scarring and patient’s psychological disturbance due to prolonged rehabilitation are its biggest disadvantages. However, a proactive method with reconstruction initiated early during the convalescent phase, can result in faster rehabilitation.

Herein, we present detailed description of a successful early reconstruction of the perioral area in a teenage girl following a dog bite; the reconstruction encompassing the anatomical, functional and aesthetic spectrum. Thus, we believe, proactive strategy has a huge potential in the modern era of reconstructive head and neck surgery.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kamil Abdullaev, Central research institution of dentistry and maxillofacial surgery Maxillofacial surgery department
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Abdullaev KF, Vasilyev EA, Safaryan DL, Orlova EV, Yadav MK, Bolshakov MN. A Case Report of A Proactive Approach to Perioral Reconstruction After Severe Dog Bite Injury. Selcuk Med J 2019;35(2): 137-140

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Köpek Isırığına Bağlı Şiddetli Ağız Çevresi Yaralanmasının Erken Evre Tedavisi: Vaka Sunumu, Olgu sunumu,
, Vol. 35(2)
Geliş Tarihi : 27.02.2019, Kabul Tarihi : 27.03.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme