Köpeklerde İyonik Ve Von-İyonik Kontrast Maddelerle Yapılan Renal Anjiyografi Uygulamalarında Proteinüri Oluşumunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Kemal Ödev,Nuri Yavru,Celal İzci,Mehmet Nizamoğlu

  •  Yıl : 1987
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 39-50
Özeti Bu çalışmada iyonik ve non iyonik kontrast maddelerle yapılan renal anjiyografi uygulamalarından sonra meydana gelen proteinüri olgusu karşılaştırmalı olarak araştırıldı. Çalışma Selçuk Üniversitesi Veteriner ve Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa olarak yürütüldü

 

In this study, the case of proteinuria occurring after renal angiography applications with ionic and non-ionic contrast materials was investigated comparatively. The study was carried out jointly by Selcuk University Faculty of Veterinary Medicine and Medicine.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kemal Ödev, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Köpeklerde İyonik Ve Von-İyonik Kontrast Maddelerle Yapılan Renal Anjiyografi Uygulamalarında Proteinüri Oluşumunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme