Koroner By-Pass İle Yapılan Başarılı Bir Bül Eksizyonu

Murat Öncel,Nihal Kayalar,Güven Sadi Sunam

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 30-31
Özeti Amfizemde standart medikal tedavinin, hastaların yaşam kalitesi ve sağ kalım süresine etkisi kısıtlıdır. Semptomlar çoğu hastada hızla ilerler. Seçilmiş hastalarda cerrahi tedavi ile semptomatik düzelmeler olabileceği ümit edilmektedir(1). Kardiyak problemi olan büllöz akciğer hastalarında seçilebilecek tedavi yöntemlerinden eş zamanlı ameliyat, hastanın ayrı seanslarda yapılacak olan iki farklı majör cerrahi girişimden korunması yanı sıra tedavi maliyetini de düşürmektedir. Bu yazımızda koroner by pass cerrahisi ile kombine ve aynı anda stapler ile yapılan başarılı bir bül rezeksiyonu olgusunu sunmayı uygun bulduk.

 

There is a limited effect in standard medical treatment of emphysema for quality of life and survival of patients. Symptoms of most of the patients progressive rapidly. It is hoped that symptomatic remission may be occured on selected patients by surgical treatment(1). Simultaneously two surgical operations which one of alternative treatment methods, protect the patients from two different major surgical procedures which are performed at different times, and reduce the cost of treatment. In this article we present a successful bulla resection case that has done with stapler and combined with coronary artery surgery.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Murat Öncel, selçuk üniversitesi selçuklu tıp fakültesi çukurova göğüs cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Öncel M, Kayalar N, Sunam GS.Koroner By-Pass ile Yapılan Başarılı Bir Bül Eksizyonu. Selcuk Med J 2014;30(1): 30-31

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Koroner By-Pass İle Yapılan Başarılı Bir Bül Eksizyonu, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(1)
Geliş Tarihi : 22.10.2012, Kabul Tarihi : 01.10.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme