Kozmetik Kaygı Sonucu Oluşmuş Traksiyonel Alopesi Vakası

Ömer Faruk Taner,Abdulmuttalip Keser,Ramazan Erkin Ünlü,Sertaç Şener

  •  Yıl : 2003
  •  Cilt : 19
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 115-118
Özeti Kişide ruhsal rahatsızlık yaratan estetik bir kusurun, operasyon ile düzeltilmesi alışılagelmiş bir durumdur. Ancak, estetik kusur sayılamayacak bir durum kişinin psikolojik durumunu bozuyor ve hatta kişide patolojik değişikliklere sebep oluyor ise dikkat çekicidir. Biz kliniğimize gelen bir hastada benzer bir durumla karşılaştık. Biz bu yazımızda kaşlarını kaldırmak istediği için saçlarını çok gergin bağlayan ve bu sebeple traksiyonel alopesi gelişen hastamızı sunmak istedik.

 

Surgical correction of an aesthetic deficit causing, a psychological problem, is routinely performed. On the other hand, if a complaint that can not be regarded as an aesthetic deficit, causes psychological, or even pathological changes, it is unfamiliar. İn this report we present a patient who has tied her hair tightly in order to lift her eyebrows and has caused tractional alopecia.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ömer Faruk Taner, Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kozmetik Kaygı Sonucu Oluşmuş Traksiyonel Alopesi Vakası, Olgu sunumu,
, Vol. 19(2)
Geliş Tarihi : 04.10.2002, Kabul Tarihi : 07.11.2002
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme