Kraniai arteriovenöz malformasyonlar 9 olgunun incelenmesi

MEHMET ERKAN ÜSTÜN, YALÇIN KOCAOĞULLAR, AHMET ÖNDER GÜNEY, Ertuğ Özkal, Osman Acar

  • Yıl : 1999
  • Cilt : 15
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 215-221
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda Ekim 1991-Ekim 1999 tarihleri arasında 9 serebral arteriovenöz malformasyon (AVM) olgusu öpere edilmiştir. Serebral AVM olgularının 5'i intrakranial kanama, 2'si baş ağrısı, 2'si ilerleyici nörolojik deflsit yakınmasıyla müracaat etmişlerdi. Seride cerrahi mortalite 1/9 olarak be­ lirlendi. Bu olgular takdim edilerek literatür ışığında serebral AVM'lerin klinik bulguları, tanı ve tedavileri gözden geçirilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kraniai arteriovenöz malformasyonlar 9 olgunun incelenmesi
, Vol. 15 (4)
Geliş Tarihi : 03.10.1999, Kabul Tarihi : 03.10.1999, Yayın Tarihi : 03.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;