Kronik Ağrı Tedavisinde Bilevel Bilateral Sakral Erektör Spina Plan Bloğu: Olgu sunumu ve Literatürün Kısa Gözden Geçirilmesi

ALPER KILIÇASLAN, ESRA GOGER, FERİDE KARAKUŞ, RUHİYE REİSLİ

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 65-69

Son yılların popüler rejyonel anestezi tekniklerinden biri olan erektor spina plan bloğu (ESPB), ilk olarak üst torasik nöropatik ağrı için kullanılmıştır. Daha sonra birçok farklı endikasyonda,  farklı seviyelerden (alt torasik ve lomber) hem akut hem kronik ağrı tedavisinde,  kullanılmıştır.

Sınırlı deneyimimiz, bilevel biletaral uygulanan sakral ESPB'nun, perianal kronik intermittan (aralıklı) ağrının tedavisinde kolay ve etkili bir teknik olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, uygulama noktası, lokal anestezik volümü,  duyusal blokaj alanı gibi araştırılması gereken birçok konu mevcuttur. Klinik araştırmaların yetersizliği nedeniyle, bu inceleme şu anda sakral ESPB blok etkinliğinin kanıtını ve rutin kullanımını destekleyememektedir. Sakral ESPB bloğunun etkinliği ve etki mekanizmasını açıklığa kavuşturmak için anatomik radyolojik ve klinik çalışmalara  ihtiyaç vardır.

Atıf yapmak için : Kilicaslan A, Goger E, Karakus F, Reisli R. Bilevel-Bilateral Sacral Erector Spinae Plane Block for Chronic Pain Management: A Case Report and Short Literature Review. Selcuk Med J 2020;36(1): 65-69
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kronik Ağrı Tedavisinde Bilevel Bilateral Sakral Erektör Spina Plan Bloğu: Olgu sunumu ve Literatürün Kısa Gözden Geçirilmesi
, Vol. 36 (1)
Geliş Tarihi : 05.02.2020, Kabul Tarihi : 05.02.2020, Yayın Tarihi : 03.03.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;