Kronik Böbrek Yetersizliğinde Serum Gastrin Seviyeleri

Laika Karabulut,Mehdi Yeksan,Ahmet Kaya,A. Nuri Sezer,Şamil Ecirli,Hasan Hüseyin Telli,Hüseyin Kazancı,Mehmet Polat

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 167-179
Özeti Kronik böbrek yetersizlikleri hastalarda, serum gastrin seviyelerinde artış kaydedilmektedir. Çalışmamızda 10 konservatif tedavi,14 hemodiyaliz tedavi altındaki 24 kronik böbrek yetersizlikli hastanın serum gastrin düzeyleri belirlendi. Her iki grup hastanın serum gastrin düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı yükseklik göstermekteydi (p < 0.05).Total gastrin seviyeleri ile serum kreatinin seviyeleri arasında korrelasyon bulunamadı. Ayrıca hemodiyaliz sonrasında serum gastrin düzeylerinin hemodiyaliz öncesine göre anlamlı bir düşüş göstermediğini tespit ettik.

 

An increase in serum gastrin levels is noted in patients with chronic renal failure. In our study, serum gastrin levels of 24 patients with chronic renal failure who were under 10 conservative treatment and 14 hemodialysis treatment were determined. Serum gastrin levels of both groups were significantly higher than the control group (p <0.05). There was no correlation between total gastrin levels and serum creatinine levels. In addition, we found that serum gastrin levels after hemodialysis did not show a significant decrease compared to pre-hemodialysis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Laika Karabulut, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kronik Böbrek Yetersizliğinde Serum Gastrin Seviyeleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme