Kronik Lenfositik Lösemili Hastada Asemptomatik Mezenterik Pannikülit

SİNAN DEMİRCİOĞLU, SERHAT SAYIN, İRFAN FIRAT ÖZCAN, SERDAR KARAKÖSE, AYNUR UĞUR BİLGİN, HAKKI POLAT

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 45-46
Mezenterik pannikülit, mezenterik yağ dokusunu etkileyen inflamasyon ve fibrozis ile giden bir durumdur. Karın ağrısı, bulantı, kusma gibi semptomlar olabileceği gibi asemptomatik de olabilir. Etyolojisinde sıklıkla travma, abdominal cerrahi, enfeksiyon suçlanmakla beraber son zamanlarda malignite ile birlikteliği artış göstermiştir. Biz, literatürde birlikteliğine rastlamadığımız kronik lenfositik lösemili bir hastada asemptomatik mezenterik pannikülit olgusunu sunduk.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kronik Lenfositik Lösemili Hastada Asemptomatik Mezenterik Pannikülit
, Vol. 29 (Ek)
Geliş Tarihi : 17.10.2010, Kabul Tarihi : 17.10.2010, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;