Kronik maksiller sinüzitli hastalarda TENS tedavisi

Levent Soley, Hatice Yöndemli

  • Yıl : 1997
  • Cilt : 13
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 121-128
TENS son yıllarda özellikle ağrı ve kronik int-lamasyon tedavisinde kullanılmaya başlanılan alçak frekanslı, sinüzoidal elektrik akımıdıı-. Nonallerjen, rinojen orjinli kronik maksiller- sinüzitli 38 hastada 3 grupta ıtyguladığımız, TENS, TENS ile medikal te-davi ve medikal tedavi sonucunda, TENS tedavisinin hastaların ağrı şikayetini azaltmada ve sinüs dre-najım artırmada etkili olduğunu tespit edildi. TENS tedavisi uygulanan hastalarda herhangi bir komp-likasyoh gelişmedi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kronik maksiller sinüzitli hastalarda TENS tedavisi
, Vol. 13 (2)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997, Yayın Tarihi : 13.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;