Kronik Maksiller Sinüzitli Hastalarda Tens Tedavisi

Levent Soley,Hatice Yöndemli

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 121-128
Özeti TENS son yıllarda özellikle ağrı ve kronik int-lamasyon tedavisinde kullanılmaya başlanılan alçak frekanslı, sinüzoidal elektrik akımıdıı-. Nonallerjen, rinojen orjinli kronik maksiller- sinüzitli 38 hastada 3 grupta ıtyguladığımız, TENS, TENS ile medikal te-davi ve medikal tedavi sonucunda, TENS tedavisinin hastaların ağrı şikayetini azaltmada ve sinüs dre-najım artırmada etkili olduğunu tespit edildi. TENS tedavisi uygulanan hastalarda herhangi bir komp-likasyoh gelişmedi.

 

TENS is low frequency siniizoidal electric sti-mulation for the use of treatment pain and chronic inflamation in the recent past. We report on 38 pa-tients who were treated TENS, TENS with nıedical treatment and only medical treatment. In result we estahlished TENS should be seen as effective by tretmen of pain and sinüs drainage. There were any complication in patients who the use of TENS.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Levent Soley, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kronik Maksiller Sinüzitli Hastalarda Tens Tedavisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(2)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme