Kronik sinüzitli olguların sinüs aspirasyon örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar

BÜLENT BAYSAL, DUYGU FINDIK, KAYHAN ÖZTÜRK, Ömür Ertuğrul

  • Yıl : 2001
  • Cilt : 17
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 171-174
Kronik sinüzit tamlı 21 hastanın sinüs aspirasyonu ve sinüs lavajı ile elde edilen örnekleri mikrobiyolojik olarak incelendi. Toplam 10 (%47.6) hastada 15 mikroorganizma etken olarak belirlendi. 5 Hastada infeksiyon etkeni olarak tek tip mikroorganizma ürerken, diğer 5 hastada infeksiyon etkeni olarak iki farklı mikroorganizma üredi. İzole edilen mikroorganizmaların 117 aerop bakteri, 2 ’si maya mantarı, 1 ’i anaerop bakteri idi. Üreyen aerop bakteriler; alfa hemolitik Streptokok, Neisseria spp., Difteroid basil, Streptococcus pneumoniae, koagulaz negatif Stafilokok, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis; mayalar ise Candida albicans olarak tanımlandı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kronik sinüzitli olguların sinüs aspirasyon örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar
, Vol. 17 (3)
Geliş Tarihi : 16.02.2001, Kabul Tarihi : 16.02.2001, Yayın Tarihi : 02.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;