Kurbağa alt üzofagus segrnentinde kalsiyumsuz ortama kalsiyum ilavesi ile oluşan kasılmalar üzerine bazı iki değerli katyonların (mn2+, cd÷2) etkileri

ERGİN ŞİNGİRİK, Şerare Atçı, Yusuf Karataş, Firuz Baysal, Kansu Büyükafşar, Peyman Uçar, Atilla Dikmen, Serpil Önder

  • Yıl : 1997
  • Cilt : 13
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-7
0.01 mili Na2EDTA re 20 mM KCI içeren kal-siyurnsuz Ringer ortamına 1 mM CaCl2 uy-gulamasznın izole kurbağa alt üzotagus seg-mentlerinde oluşturduğu kontraktür tarzındaki cevaplar üzerine bazı iki değerli katyonların etkisi incelendi. Kullanılan konsantrasyonlarda 10.01, 0.025, 0.05, 0.075, 0.1 ve 1 mM) Mn2+ veya Cd2+, kasılmaları doza bağımlı bir şekilde inhibe etti. CaCl2 ile elde edilen kontraktürler üzerine Mn2+ ve Cd2±'un inhibitör etkileri karşılaştırıldığında, Cd2+'un daha güçlü olduğu saptandı. Bu hulgulara göre KCl ile depolarize edilmiş Na2EDTA içeren kalsiyunzsuz ortamdaki kurbağa alt özolagus şeritlerinde dışarıdan kalsiyum ile oluşan kasılmalarm Cd2+ ve Mn2+ tarafindan inhibe edilmesi, söz konusu kasılmaların depolarize ortamda kalsiyum influkszına bağlı olabileceğini telkin etmektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kurbağa alt üzofagus segrnentinde kalsiyumsuz ortama kalsiyum ilavesi ile oluşan kasılmalar üzerine bazı iki değerli katyonların (mn2+, cd÷2) etkileri
, Vol. 13 (1)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997, Yayın Tarihi : 13.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;