KUT APANDİSİTİN YAŞ GRUPLARİNA GÖRE DAĞİLİMİ

Özden Vural, OSMAN YILMAZ, SALİM GÜNGÖR, Hilal Koral, Mehmet Çerçi, A. Erkan Ünal

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 333-335
Akut apandisit, bütün yaş gruplarında, ciddi bir acil cerrahi durumdur. Son yıllarda ınortalite azalmışsa da, hastalık bir problem olarak kalmıştır. Apandisitten kaçınmak için insanların ne yapabile-cekleri belirsizdir. Bu çalışmada, mayıs 1987-mayıs 1991 yılları arasında, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde akut apandisit nedeni ile ameliyat olmuş 210 hastanın yaşlara göre dağılırnını inceledik ve akut apandisit nedenlerini literatür bilgileri ışığında tanıştık.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KUT APANDİSİTİN YAŞ GRUPLARİNA GÖRE DAĞİLİMİ
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;