Kuvvet Antrenmanı Sonrası Adolesanlarda Bilişsel İşlevlerde Bozulma

Kuvvet Antrenmanı Sonrası Bilişsel İşlevde Bozulma

Melda Pelin Yargıç,Leyla Aydın,Kenan Erdağı,Erhan Kızıltan

  •  Yıl : 2020
  •  Cilt : 36
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 252-258
Özeti

AMAÇ: Çalışmalar düzenli aerobik egzersizin dikkat, yürütücü işlevler, hafıza ve işleme hızı gibi bilişsel fonksiyonların çeşitli yönlerini geliştirdiğini göstermiştir. Ancak, elit düzeyde kuvvet egzersizinin ergenlik döneminde bilişsel işlevi nasıl etkilediği açık değildir. Bu çalışmanın amacı, yüksek antrenmanlı adolesanlarda tek seans kuvvet egzersizinin bilişsel fonksiyonları nasıl etkilediğini tespit etmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM: Halter branşı kuvvet egzersizi ağırlıklı antrenmanlar içermektedir. Bu nedenle çalışmaya, 18 yaş altı 25 elit kadın halterci dahil edildi. Katılımcılara, tek seans halter antrenmanının öncesi ve sonrasında, motor beceriyi değerlendirmek için parmak vuru testi (PVT), bilişsel fonksiyonlardan dikkati sürdürme ve yürütme fonksiyonlarını değerlendirmek için basit-görsel reaksiyon zamanı (B-GRZ), kompleks-görsel reaksiyon zamanı (K-GRZ), basit tanıma-görsel reaksiyon zamanı (BT-GRZ) ve kompleks tanıma-görsel reaksiyon zamanı (KT-GRZ) testleri uygulanmıştır.

BULGULAR: Egzersiz sonrası haltercilerin ortalama KT-GRZ süresinde uzama ve BT-GRZ ile KT-GRZ testlerinde ise doğru cevap oranlarında azalma bulundu (sırasıyla p<0.01 ve p<0.05). PVT verileri bakımından egzersiz öncesi ve sonrası değerleri arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p> .05).

SONUÇ: Elit adolesan kadın haltercilerde tek seanslık kuvvet egzersizi sonrası bilişsel fonksiyonlar bozulmaktadır. Gelecek çalışmalarda halter antrenmanının oluşturduğu bu bozucu etkinin ne kadar süre boyunca etkili olduğunun araştırılması uygun olacaktır.

 

OBJECTIVE: Studies have demonstrated that regular aerobic exercise improves several aspects of cognition such as attention, executive functions, memory and processing speed.  However, it is not clear how elite-level strength training affects cognitive function during adolescence. The aim of this study was to determine how a single session of strength training affects cognition in highly trained adolescents.

METHODS: Motor functions, ability of sustaining attention and executive functions of 25 elite female weightlifters were evaluated through finger tapping performance, simple visual reaction time (S- VRT), complex visual reaction time (C-VRT), simple recognition visual reaction time (SR-VRT) and complex recognition visual reaction time (CR-VRT) tests. Weightlifters were tested before and after a training session. 

RESULTS: There was a significant increase in mean CR-VRT of weightlifters after training (p<.01). In SR-VRT and CR-VRT tests, rate of false answers increased significantly after training (p<.05). Total number of taps and mean inter-tap intervals did not show any difference among weightlifters before and after training (p>.05)

CONCLUSION: Adolescent weightlifters’ executive functions are deteriorated following a training session. In future studies, the duration of this deteriorating effect of strength training can be investigated.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Melda Pelin Yargıç, Meram Tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Yargic MP, Aydin L, Erdagi K, Kiziltan E. Cognitive Deterioration Following Strength Training In Adolescents. Selcuk Med J 2020;36(3): 252-258

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kuvvet Antrenmanı Sonrası Adolesanlarda Bilişsel İşlevlerde Bozulma, Araştırma makalesi,
, Vol. 36(3)
Geliş Tarihi : 24.07.2019, Kabul Tarihi : 02.09.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme