Lansoprazole Bağlı Anaflaktik Şok

Hasan Hüsnü Yüce

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 121-122
Özeti Proton pompa inhibitörleri (PPİ), asit salınımı ile ilişkili hastalıkların tedavisinde yaygın şekilde kullanılan potent gastrik asit sekresyon inhibitörleridir. Minimal yan etki profiline sahip oldukları kabul edilen bu ilaçlar ile nadir de olsa anaflaksiye kadar gidebilen hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Klinisyenler, bu ilaçlarla hayatı tehdit eden anaflaktik reaksiyonlar ortaya çıkabileceğini göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu olgu sunumunda oral lansoprazol alımı ile gelişen anaflaktik şok tedavi yaklaşımlarının incelenmesi amaçlandı.

 

Proton pump inhibitors, are potent inhibitors of gastric acid secretion which are widely used in treatment of acid related disorders. They are believed to have minimal side effect profile. Although hipersensitivity reactions are rare, anaphylaxia have been reported. Clinicians should be kept in mind that anaphylactic reactions with these drugs might be seen. In this case report we aimed to discuss treatment modalities of anaphylaxia after taking oral lansoprazole.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Hüsnü Yüce, 1- Prof.Dr.A İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lansoprazole Bağlı Anaflaktik Şok, Olgu Sunumu,
, Vol. 28(2)
Geliş Tarihi : 30.12.2010, Kabul Tarihi : 03.01.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme