LARENKS KANSERLERINDE CERRAHi TEDAVI

BEDRİ ÖZER, Yavuz Uyar, Ziya Cenik, Ersin Bulun

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 151-156
Larenks kanseri nedeniyle klinigimizde 1983-1993 yillari arasinda cerrahi tedavi uygulanan 110 hasta degerlendirildi. Tedavi sonuçları literatürle karşılaştırıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
LARENKS KANSERLERINDE CERRAHi TEDAVI
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;