Lokal Anesteziklerin Komplikasyonları

Şeref Otelcioğlu,A. Feyza Ünal,Şükrü Bülent Özer

  •  Yıl : 1987
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 193-198
Özeti Lokal anesteziklerin tarihçesi 1860 lara dayanmasına rağmen komplikasyonları güncelliğini korumaktadır. Tamamıyla tehlikesiz kabul edilebilecek lokal anestezik ajan yoktur. Bu. ajanlar uygun dozlarda, gerekli önlemler (uygun premedikasyon ve komplikasyonlara müdahale imkanları) alındıktan sonra tatbik edilmeli ve vaktinde gerekli tedavi yapılamadığı takdirde komplikasyonların ölüme yol açabileceği unutulmamalıdır.

 

Although the short history of local anesthetics is basecl on 1860's its complications are stili carrying out their valw at present. There. are no local cnesthetic agents that can be accepted as not dangerous totally.. These agents must be applied in appropriate doses and after the neces-sary precctutions (the possibility of interference to the appropriate pre-medications and complications) and it musn't be forgotten that if .necessa•y cure isn't made on time, these cornplications may cause death.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şeref Otelcioğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Lokal Anesteziklerin Komplikasyonları, Araştırma makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme