LOSEMI YE MALIGN LENFOMALARDA PULMONER TUTULMA INSIDANSI

ŞAMİL ECİRLİ, Özcan Sardohan, HAKKI POLAT, Sait Önal, Alim Koşar

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 217-219
Seljuk Universitesi Tip Fakiiltesi Hastaliklari Anabilirn Dahl-Ida 1988-1994 yillari arasrnda rakip edilen 45'i non-Hodgkin. 35'i Hodgkin lenfrmalt ye 46 losemili vakada rontgenolojik olarak intratorasik tutulum oran ye tipi arawrildi. 80 lenpmali has-tanin 28'inde (% 35), 46 losemi vakasinin 6'srnda (%15 .2) intratorasik tutulum tesbit edildi. En sik me-diastino-hiler tutulum olup hunu plevral tutulum izliyordu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
LOSEMI YE MALIGN LENFOMALARDA PULMONER TUTULMA INSIDANSI
, Vol. 11 (2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;