LUMBAL BÖLGEDE FLEKSİYON VE EKSTANSİYONUN BULGİNGLİ DİSKE ETKİLERİ: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK ARAŞTIRMA

SAİM AÇIKGÖZOĞLU, MEHMET EMİN SAKARYA, KEMAL ÖDEV, hasan Oğuz, Mustafa Erken

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 127-132
Disk bulginginin, lumbal vertebranın flaksiyon ve ekstansiyonundan etkilendiği, genel olarak kabul edilmektedir. M4.5 ve L5-S1 seviyelerinde, diskinde dejeneratif değişim olan 20 hasta, 39 seviye, disk bulgingi ile vertebranın fleksiyon-ekstansiyon hareketi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla. bilgi-sayarlı tomografi ile değerlendirildi. Fleksiyonda, vertebradisk mesafesinde (VD), 16 (%47) seviyede, ekstansiyonda ise 32 (%94) seviyede azalma oldu. Fleksiyonda 18 (%53) seviyede, ekstansiyonda ise hernili 5 (%100) seviyede, VD'de artma oldu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
LUMBAL BÖLGEDE FLEKSİYON VE EKSTANSİYONUN BULGİNGLİ DİSKE ETKİLERİ: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK ARAŞTIRMA
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;