Majör Depresyonda Mianserine Karşılık Fluoksetin: Çift Kör Bir Çalışma

Rüstem Aşkın,Ali Çayköylü

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 215-218
Özeti Bu çalışma DSM-III-R tanı ölçütlerine göre, majör depresyonlu 29 ayaktan hastada gerçekleştirilmiştir.

 

This study was conducted in 29 outpatients with major depression according to DSM-III-R diagnostic criteria.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Rüstem Aşkın, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Majör Depresyonda Mianserine Karşılık Fluoksetin: Çift Kör Bir Çalışma, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme