MAKSİLLA1DA AMELOBLASTIK FIBROSARKOM

BEDRİ ÖZER, Ziya Cenik, Tolga Şahiner, Mustafa Tüz, Alaattin Başöz

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 297-300
Ameloblastik fibrosarkorn son derece nadir görülen mikst odontojenik bir tunıördür. Ameloblastik fibromlartn mezenşimal elementlerinin malign degişiklik gösteren formu olup, bugüne kadar lite-ratürde 43 vaka yaytnlannuşttr. Burada maksilla cia lokalize Ameloblastik fibrosarkoma va/Cast kli-nik bulgulart, hLtiolojik karakteri ve tedavisi ile birlikte sunulmuştur. Bulgular literatürde yayınlanmışvakalarla mukayese edilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MAKSİLLA1DA AMELOBLASTIK FIBROSARKOM
, Vol. 6 (3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;