Maksiller Sinüste Lokalize Amiloid Tümör

Gökhan Sandal,Fatih Yüksel

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 83-84
Özeti Amiloidoma, vücudun tüm organlarını tutabilen, dokularda lokal olarak amiloid birikmesi ile karakterize tümöral oluşumdur. Bununla birlikte baş-boyun bölgesinde ve özellikle de maksiller sinüste oldukça nadir görülen bir hastalıktır. 64 yaşında bayan hasta, yaklaşık 6 aydır mevcut olan burnun sol tarafında tıkanıklık ve kanama şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Endoskopik muayenede sol nazal pasajı kapatan sarımtırak görünümde polipoid kitle tespit edildi. Paranazal sinüs tomografisinde sol maksiller sinüsü dolduran ve medial duvarda itilmeye neden olan tümöral kitle tespit edildi. Kitleden daha önce yapılan biopsi sonucu amiloid pozitif olarak rapor edildi. Kesin tanı için kitlenin tamamen çıkarılması önerildi. Hastaya endoskopik medial maksillektomi yapılarak kitle total olarak eksize edildi. Patoloji sonucu amiloidoma olarak bildirildi. Tüm sistemlerin incelenmesi sonucu başka organ tutulumu görülmedi. Rektal biopsisi ve proteinürisi negatif idi. Nadir görülen bu maksiller sinüse lokalize amiloidosis olgusunu sunuyoruz.

 

Amyloidoma is a tumoral deposition characterized by localized deposition of amyloid in the tissues. It is very rare in the head and neck region, especially in the maxillary sinus. A 64 years old female patient applied to our clinic with complaints of left-sided nasal obstruction and epistaxis. Endoscopic examination revealed a yellowish polypoid mass obstructing the left nasal passage. Paranasal sinus tomography revealed a tumoral mass filling the left maxillary sinus and repressing the medial wall. Biopsy was positive for amyloidosis. A complete resection of the mass was suggested for a definite diagnosis. The tumor was removed by endoscopic medial maxillectomy, which permitted total excision of the lesion. Pathology results showed amyloidosis. No other organ involvement was detected. Rectal biopsy and proteinuria were negative. Here, we present the extremely rare case having localized amyloidosis of the maxillary sinus.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Gökhan Sandal, TC Sağlık Bakanlığı Isparta Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Sandal G,Yüksel F.Maksiller Sinüste Lokalize Amiloid Tümör. Selcuk Med J 2015;31(2): 83-84

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Maksiller Sinüste Lokalize Amiloid Tümör, Olgu Sunumu,
, Vol. 31(2)
Geliş Tarihi : 30.05.2014, Kabul Tarihi : 02.07.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme