Maksillo Fasial Fraktürler

Yavuz Uyar,Ziya Cenik,Levent Soley

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 42-48
Özeti Kliniğimizde 1.8.1983-1.8.1989 tarihleri arasında tedavi edilen 72 Maksillo Fasial Fraktür (MFF) vakası; etyoloji, fraktürlerin lokalizasyonu ve tedavileri yönünden değerlendirilerek sonuçlar ilgili literatürle birlikte tartışılmıştır.

 

1972 patients with Maxillofacial Fracture (MFF) have been treated in our clinic between 1.8.1983-1.8.1989. All the patients were evalu.ated with etilogical factors, location of fractures and management; and our results were discussed with literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yavuz Uyar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulka Burun Boğaz ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Maksillo Fasial Fraktürler, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme