MAKÜLA VE OPTIK SINIR FONKSİYONLARININ GÖRSEL UYARIYA KORTİKAL CEVAPLA ARAŞTIRILMASI

MEHMET KEMAL GÜNDÜZ, Süleyman Okudan, Hamiyet Pekel

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 57-59
Göz ortamlarının bulanık olduğu olgularda görsel sistemin aktivitesini objektif olarak de ğerlendirebilmek için flaş uyaranlı görsel uyanya kortikal cevap incelemelerinde uyaranın temporal özellikleri üzerinde durulrnuş ve en iyi sonuçların 10 11z flaş uyaranla alınabileceği saptanmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MAKÜLA VE OPTIK SINIR FONKSİYONLARININ GÖRSEL UYARIYA KORTİKAL CEVAPLA ARAŞTIRILMASI
, Vol. 7 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;