Malign Hemanjioperisitoma (bir Vaka Nedeniyle)

Ahmet Kaya,A. Nuri Sezer,Laika Karabulut,Fatih Tuncel

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 507-512
Özeti Hemanjioperisitoma nadir görülen bening vasküler tümörler arasında yer almasına karşın ma-ling karakter de gösterebilir. Yaklaşık bir yıldan fazla yakinması olan ve yaygın organ metastazları ile başvuran 20 yaşında malign hemanjioperisitoma tanısı alan yaka tümörün az görülmesi nedeniyle takdim edilmiştir.

 

Although bening vascular tumors are rarely seen, hemangiopericytoma can also show malign character. A malign hemangiopericytoma case of a 20 years old patient who had a history about more than one year and widespread organ metastases was presented because of rare occurence of the turner.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Kaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Malign Hemanjioperisitoma (bir Vaka Nedeniyle), Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme