MANDİBULA OSTEOMYELİTİ

FUAT YÖNDEMLİ, Ersin Bulun, Tolga Şahiner

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 265-267
Osteomyelit kemik ve kemik iliğiniıı piyojenik enfeksiyonudur. Yüz kemiklerinin osteomyeliti sık değildir. Bu yazıda posttravnıatik mantibula osteom-yeliti olan bir yaka sunulmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MANDİBULA OSTEOMYELİTİ
, Vol. 9 (2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;