Mandibula Osteomyeliti

Fuat Yöndemli,Tolga Şahiner,Ersin Bulun

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 265-267
Özeti Osteomyelit kemik ve kemik iliğiniıı piyojenik enfeksiyonudur. Yüz kemiklerinin osteomyeliti sık değildir. Bu yazıda posttravnıatik mantibula osteom-yeliti olan bir yaka sunulmuştur.

 

Osteomyelitis represents a pyogenic infection. Osteornyelitis of the facia! hones is not usual. In this article, We present a case with postraumatic ogeomyelitis of mandible.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fuat Yöndemli, selçuk üniversitesi Meram Tıp fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mandibula Osteomyeliti, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme