Mandıbula Rekonstrüksıyonu

Bedri Özer,Ziya Cenik,Levent Soley,Hasan Uğur,Ersin Bulun

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 287-291
Özeti Mandibula kemik defekti rekosntrüksiyonunda karşılaşılan en önemli problem kullanılan materyalin reddedilmesidir. Bugüne değin alloplastik rekonstrüksiyon, serbest vaskülarize greft, osteomiyokütanöz greft ve pardküle kemik greft uygulaması şeklinde pek çok teknik zarif Bu makalede trafik kazası sonucu multipl maksil-lofasyal frakıür ile birlikte mandibulanın kemik doku kaybı ile karakterize fraktürü olan bir hastaya uyguladığımız serbest kostal greft ile rekonstrüksiyon tekniği tarif edilmiş ve diğer teknikler literatür verileri ile birlikle gözden geçirilmiştir.

 

The most important problem with taze reconstrucdon of mandibular defect is the rejection of the material used. Up to date, various methods such as alloplastk reconstruction, free vascularizedfiaps, osteotrziyocutanoz flap and partide osseos greft have been de-scribed. in Iliis article we presented a patient who had multiple trıaxillofacial fractures and osseos tissue loss in mandible due to an accident that we have used reconstruction with free costal graft for the defect of mandibular fractures and other techniques have been revieved in literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bedri Özer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mandıbula Rekonstrüksıyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme