MANDIBULA REKONSTRÜKSIYONU

BEDRİ ÖZER, Ziya Cenik, Levent Soley, Ersin Bulun, Hasan Uğur

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 287-291
Mandibula kemik defekti rekosntrüksiyonunda karşılaşılan en önemli problem kullanılan materyalin reddedilmesidir. Bugüne değin alloplastik rekonstrüksiyon, serbest vaskülarize greft, osteomiyokütanöz greft ve pardküle kemik greft uygulaması şeklinde pek çok teknik zarif Bu makalede trafik kazası sonucu multipl maksil-lofasyal frakıür ile birlikte mandibulanın kemik doku kaybı ile karakterize fraktürü olan bir hastaya uyguladığımız serbest kostal greft ile rekonstrüksiyon tekniği tarif edilmiş ve diğer teknikler literatür verileri ile birlikle gözden geçirilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MANDIBULA REKONSTRÜKSIYONU
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;