Marfan Sendromu İle Kombine Situs İnversus Totalis

HATİCE KOÇAK EKER, ESRA DAĞ ŞEKER

  • Yıl : 2015
  • Cilt : 31
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 373-374
Marfan Sendromu bir bağ dokusu hastalığıdır. Başlıca belirtileri iskelet, göz ve kardiyovasküler sistemi tutmakla beraber, nadir durumlarla birlikteliği rapor edilmiştir. Burada 4,5 yaşında bir kız hastayı sunuyoruz. Hastanın uzun boy, artmış kulaç uzunluğu/boy oranı, çift taraflı lens subluksasyonu, atrial septal defekt, aort kapak yetmezliği, aort kökü genişlemesi, araknodaktili, aşırı ekstansiyona gelebilen parmaklar, başparmak işareti ve situs inversus totalisi mevcuttu. Marfan Sendromu’nun Situs İnversus Totalis ile birlikteliği yalnız bir kez tanımlanmıştır. Biz literatüre katkı olarak ikinci vakayı sunuyoruz.
Atıf yapmak için : Koçak Eker H,Dağ Şeker E.Marfan Sendromu ile Kombine Situs İnversus Totalis. Selcuk Med J 2015;31(4): 373-374
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Marfan Sendromu İle Kombine Situs İnversus Totalis
, Vol. 31 (4)
Geliş Tarihi : 14.04.2014, Kabul Tarihi : 14.04.2014, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;