Mast Hücreleri Ve Rahim İçi Araç

Sabiha Serpil Kalkan,Metin Çapar,Refik Soylu,Hasan Cüce,Salim Güngör

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 197-202
Özeti 30 Lippes loop ve 15 bakır rahim içi araçdan (R.İ.A.) yapılan smearlerde mast hücre sayısı araştırıldı. Işık mikroskobunda tüm smearlerde mast hücresi görüldü. Uterusda üç aydan az kalan 7 bakır R.I.A.'dan I tanesinde ise belirgin mast hücre artışı tesbit edildi. Sonuçlardan R.İ.A.nın etki mekanizmasında mast hücrelerinin rolü olabileceği ve bakır R.İ.A.'nin uterusda kalma süresi ile mast hücre sayısı arasında ilişki olabileceği fikri çıkarılmıştır.

 

In this study, the number of mast cells vere investigated in smears from thirty Lippes loops and fifteen cupper loaded intrauterine contraceptive devices (IUD). Under the light microscope the presence of the mast cells and the increment of the cell number in one over seven cases which IUD reınained in uterus for less than 3 months have been cleared out. As a result of this, the effects of mast cells on IUD action mechanism and a correlation between the number of mast cells ıvith the remaining duration of Cu++ loaded IUD in uterus is considered.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sabiha Serpil Kalkan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mast Hücreleri Ve Rahim İçi Araç, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme