MAST HÜCRELERİNİN İLTİHAP VE TÜMÖRLERLE OLAN İLİŞKİLERİ

Özden Vural, OSMAN YILMAZ, LEMA TAVLI, SALİM GÜNGÖR, SABİHA SERPİL KALKAN, Mehmet Çerçi

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 307-316
Bu araştırmada mast hücrelerinin iltihap ve tümörlerle olan ilişkileri incelendi. Kontrol grupları ile karşda,stırıldığında deney gruplarındaki mast hücre sayısının akut apandisitlerde azaldığı, kronik kolesistitlerde arttığı, leiomyonlarda azaldığı, bazal hücreli karsinomlarda arttığı tespit edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MAST HÜCRELERİNİN İLTİHAP VE TÜMÖRLERLE OLAN İLİŞKİLERİ
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;