Mastoidite Bağlı Sekonder Gelışen Bır Orbita Absesi Olgusu

Süleyman Okudan,Nazmi Zengin,Mehmet Kemal Gündüz,Mehmet Okka

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 275-278
Özeti Görmeyi ve potansiyel olarak hayatı tehdit edici komplikasyonlartnı önlemek için orbital enfekkiyon-ların acilen twıı ve tedavisi çok gereklidir. Bu makalede mastoiditi takiben orbital abse tanısı konan 10 haftalık bir kız çocugunda çeşitli tanı yöntemlerinin ve tedavi seçeneklerinin degeri tartışılmıştır.

 

in order to prevenl the visual and potentially life-threateııing complications, prompi diagnosis and treatment of orbital infections are vital. In this aı-tic-le, the value of various diagnostic and therapeutic options are discussed in a 10 weeks oldfemale diag-nosed as oı-bital abscess following mastoidits.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Süleyman Okudan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mastoidite Bağlı Sekonder Gelışen Bır Orbita Absesi Olgusu, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme