Medıkal Ve Cerrahı Olarak Tedavı Edilmıs Bir Vertebra Kıst Hıdatık Vakası

Mehmet Arazi,M. İ. Safa Kapıcıoğlu,Recep Memik

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 275-280
Özeti Kemigin kist hidatik hastahgt, diger organ tu-tulumlartna gore cok az goriiliir. Kemik tu-tuluntlarunn yaklaok yawl vertebrada ortaya cikar. Ciddi komplikasyonlarla seyreden vertebra kiss hi-datiginin ve sedavisinde bircok sorunlar mev-cuttur. Bu makalede; cerrahi ye medikal tedavi ile iyi sonuc alum bir vertebra kist hidatik vakası takdim edildi.

 

The hytiatid disaese of bone is very rare then the other organ involvements. The vertebral column is in-volved in about 50 % of the patients. Vertebral hyda-tidosis is characterized by serious complications and it causes many diagnostic and therapeutic problems. One patient with hydatidosis of the vertebral column who was treated succesfidly by ehemoterapy and sur-gery was reported in this article
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Arazi, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Medıkal Ve Cerrahı Olarak Tedavı Edilmıs Bir Vertebra Kıst Hıdatık Vakası, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme