MEDIKAL VE CERRAHI OLARAK TEDAVI EDiLMIS BiR VERTEBRA KIST HIDATIK VAKASI

RECEP MEMİK, Mehmet Arazi, M. İ. Safa Kapıcıoğlu

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 275-280
Kemigin kist hidatik hastahgt, diger organ tu-tulumlartna gore cok az goriiliir. Kemik tu-tuluntlarunn yaklaok yawl vertebrada ortaya cikar. Ciddi komplikasyonlarla seyreden vertebra kiss hi-datiginin ve sedavisinde bircok sorunlar mev-cuttur. Bu makalede; cerrahi ye medikal tedavi ile iyi sonuc alum bir vertebra kist hidatik vakası takdim edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MEDIKAL VE CERRAHI OLARAK TEDAVI EDiLMIS BiR VERTEBRA KIST HIDATIK VAKASI
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;